تنظیم اوراق قضایی

یکی از مهمترین و اساسی ترین شاکله تنظیم اوراق قضایی، تعیین عنوان مجرمانه در اعلام جرم می باشد. لذا پیشنهاد می گردد قبل از اعلام شکایت و طرح دعوا و نیز تعیین موضوع آن، از یک وکیل یا مشاور حقوقی کمک بگیرید. در این راستا گروهی از وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی حقیقت خواه در هر جا، هر شهر و هر دادگاهی در کنار شما هستند.

هر شهر هر دادگاه هر زمان 

موسسه حقوقی حقیقت خواه دادآفرین

تلفن : ۶۶۹۵۰۴۳۱ و ۰۹۱۹۵۰۳۴۳۸۸

haghighatkhah.com@gmail.com